toptext

 

 

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

infotext 

studiematerial

 

Här är genvägen till Stoppa sabbets kostnadsfria studiematerial.

 

punkt FÖR MELLANSTADIET

 

punkt

 FÖR HÖGSTADIET

 

surftips

 

Android

chromePå Androidtelefoner och surfplattor fungerar sidan bäst med Chromes webbläsare. Finns att ladda ner på Google Play.

nyheter

Vi har löst problemet med videospelaren

Vi har uppdaterat webbsidan och det kan innebära att filmerna kan ”hacka”. Problemet uppstår bara om du nyligen har tittat på sidan. Töm iså fall, ditt cacheminne så fungerar sidan bra.

Våld mot blåljuspersonal

Polisbil

Stenkastning, hot och våld möter ofta personal inom ambulanssjukvården, räddningstjänsten och polisen.

Nu ska straffsatserna ses över.  En särskild utredare har utsetts av regeringen och kommer att presentera ändringar med hårdare straff.

Det stärkta skyddet för blåljuspersonal ingår som en del i ett paket med åtgärder mot organiserad brottslighet.

2017-01-11

Avspärrningsband

Många drabbas av cykelstölder

Under förra året 2015 anmäldes nästan 67.000 cykelstölder i Sverige. Det är gator som ligger nära tågstationer som är särskilt utsatta. Cykelstölder är ett av de vanligaste egendomsbrotten och värst drabbat är storstäderna.

Det finns några saker som man kan göra för att skydda sin cykel.

  • Använd inte bara låset vid bakhjulet – använd även ett bygellås.
  • Skriv ned ramnumret på din cykel – den kan då bli identifierad om den blir stulen.
  • Parkera cykeln på upplysta platser.
  • Anmäl alltid en cykelstöld.

2016-08-09

Varannan niondeklassare har begått brott

Ungefär fem av tio ungdomar säger i en undersökning att de har stulit något, köpt stöldgods eller har gjort någon annan stöldrelaterad handling det senaste året.
Oftast handlar det om snatteri och grövre stölder som bilstölder är ovanliga.

Uppgifterna kommer från Brås stora skolundersökning, Brott bland ungdomar i årskurs nio, som beskriver förekomsten av brottslighet och annat problembeteende bland pojkar och flickor i årskurs nio.
(Källa: BRÅ)

2016-04-05

BRÅ publicerar statistik över anmälda brott 2015

Under 2015 anmäldes drygt 1,5 miljoner brott, vilket är en ökning med 60 100 brott eller 4 procent jämfört med året innan.

De kategorier av anmälda brott som ökade mest i antal under 2015 var skadegörelsebrott samt bedrägeribrott. De enskilda brottstyper som ökade mest i antal anmälda brott mellan 2014 och 2015 var datorbedrägeri, klotter mot kollektivtrafiken och övrigt klotter.

(Källa BRÅ)

Nacka kommun satsar på stoppasabbet.nu

Klottret har ökat i Nacka kommun och man har svårt att hinna med 24-timmarsregeln som innebär att klottret ska vara borta inom 24 timmar. Nu satsar kommunen på förebyggande arbete och stoppasabbet.nu. Nacka kommun är med och satsar på portalens utbildningsmaterial under hela år 2016.

– Att satsa medel på förebyggande arbete känns mer meningsfullt än att spola bort dem, som vi bokstavligt talat gör när vi sanerar, säger Mats Wester, enhetschef på vägenheten.

Via utbildningsenheten har materialet spridits vidare till förskolechefer och rektorer i kommunen som nu har möjlighet att fritt använda sig av filmerna och studiematerialet. Genom att upplysa om brottslighetens konsekvenser för gärningsmän, offer och samhälle vill man bidra till att skapa trygghet i närmiljön och minska samhällets kostnader för skadegörelse.

(Källa: Nacka kommun)

2016-01-14

Stora kostnader för skadegörelse inom kollektivtrafiken i hela Sverige

 Under 2014 ökade antalet anmälningar av klotter med nästan 60 procent jämfört med året innan, enligt siffror från Brottsförebyggande rådet. Klottret mot kollektivtrafik i framför allt storstadsregionerna ökar mycket i hela Sverige.

I Skåne, där bl a Pågatågen går, klottras cirka 7-8 tåg i månaden och sanering av en hel tågsida kostar 125.000 kronor.

I Stockholm är SL:s kostnader för återställning under 2014 cirka 134 miljoner kronor. Inom återställning ingår både klotter och annan skadegörelse.

Titta på vår trailer om SL och skadegörelse

2015-11-16

Stora kostnader för klotter runt om i landet

Nu får klottret vara kvar i Västerås.

I Västerås har pengarna tagit slut i kommunens klotterbudget. Saneringskostnaderna för 2015 har överstigit budgeten på 900 000 kronor. Enligt kommunens nya policy om nolltolerans ska allt klotter på allmän plats saneras inom 24–48 timmar efter anmälan. Det kommer inte kunna ske under den resterande delen av året, bara klotter med rasistiska eller terroristiska budskap och könsord, tas bort.

Liknande situation finns i Stockholm. I staden som helhet har antalet anmälningar om klotter ökat från 4-5000 anmälningar per år till i dagsläget ca 9000 anmälningar per år. Enligt trafikförvaltningen klarar man inte av att ta bort klottret inom 24 timmar.

2015-10-16

 

Tre klottrande pensionärer får böter

Kvinnan på bilden har inget med artikeln att göra

Klotter förknippas ofta med ungdomar men i mars så klottrade tre äldre damer på planket som ligger vid Slussen i Stockholm. De tre klottrarna är i åldern 65 - 80 år. Utrustade med målarfärg och penslar skrev de ”Stoppa plågsamma slussenförsök” i protest mot att gamla Slussen ska byggas om.

De tre damerna ska nu betala 4000 kronor var i böter, samt betala för ommålningen av planket som kommer att kosta 3.900 kronor.

 

2015-08-12

Brott med unga utreds snabbare

Utredningstiden för brott har minskat, särskilt för misshandel. Utredningstiden för ungdomsbrott är för första gången kortare än för vuxna. Det framkommer i en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerat. Idag är mediantiden för att utreda ett ungdomsbrott 61 dagar.

[Källa Brå]

2015-06-11

Unga ska kunna dömas till helgavskiljning

Riksdagen uppmanade regeringen att se över hur unga under 18 år ska kunna dömas till helgavskiljning med fotboja och sedan återkomma med ett lagförslag.

Helgavskiljning innebär till exempel att en ung person under helger kan avskiljas från sin vanliga miljö. Detta kan innebära att personen t ex måste använda elektronisk fotboja.

2015-03-24