toptext

 

 

Om oss

 

om-ossstoppasabbet.nu produceras av Medix Produktion AB, en av de största producenterna av utbildningsfilm för skolor, i samarbete med Vita Huset AB, med 25 års erfarenhet av produktion av utbildningsmaterial för grundskolan.

Om stoppasabbet.nu
stoppasabbet.nu är ett modernt utbildningsmaterial om lag och rätt. Portalen består av inspirerande filmer och lärarhandledningar riktade till pedagoger och elever i mellan- och högstadiet. Allt material är kostnadsfritt och anpassat efter läroplanen (Lgr 11).

Vision
Vi vill att stoppasabbet.nu ska bidra till en hållbar utveckling och skapa trygghet i närmiljön och minska samhällets kostnader för skadegörelse och andra brott. Det gör vi genom att upplysa om brottslighetens konsekvenser för offer, gärningsmän och samhälle. Vi vill också öppna upp för diskussioner och personliga ställningstaganden.

Lokal samverkan
Utgivningen av stoppasabbet.nu möjliggörs genom samarbete med engagerade kommuner, företag och organisationer. Den gemensamma nämnaren är att alla vill verka för ett bättre samhälle och tycker det är viktigt att skolan ges bra förutsättningar att arbeta förebyggande mot skadegörelse och andra brott.

 

Exempel på filmer

  • Om vardagssabbet
  • Klotter kostar
  • Snatteri
  • Pojkarna som lekte med elden
  • Fängelset

 

Presentationsfilmer

Ur kommunernas och skolans synvinkel

 

 Ur de medverkande företagens synvinkel